Märk skillnaden

Ren kvalitet på arbetsplatsen

Alla lokalvårdsföretag erbjuder i stort sett samma tjänster.
Vi skiljer oss från andra genom vårt fokus på medarbetarna och miljö.

Motiverade människor gör ett bättre arbete – det vet vi.
Därför lägger vi tid och resurser på att utveckla alla medarbetare.
Det ger engagemang och glädje när vi går till jobbet.

Alla värnar om miljön.
Vår syn på miljön är att det är viktigt för både oss som arbetar med rengöringsprodukter men också våra kunder som vistas i lokalerna vi städar och så klart även för miljön vi alla lever i.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!
Vi i Poolarna Clean bygger ansvarstagande företagande på en helhetssyn av samhället, och inkluderar sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Med dessa viktiga grundstenar i utvecklingen av vårt företag, ligger vi i framkant när det gäller rengöringsföretag.

Alla vi, som dagligen jobbar tillsammans, är ambassadörer och vet att det är vårt gemensamma ansvar att skapa ett bättre samhälle även genom vårt arbete. Vårt löfte till dig, som kund, är ett garanterat bra pris med miljögaranti och social hållbarhet.

På fackspråk kallas det här sättet att driva företag på för:
Corporate Social Responsibility (CSR).
Vi vill gärna lägga till uttrycket:
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!”

Välkommen till oss på Poolarna Clean!

Auktoriserad-serviceentreprenor-300

 

 

Fler tips hittar ni på Prevents hemsida –  Allt Om Städ

Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra.

Prevent vill inspirera och stödja arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete. Det gör vi genom att:

  • informera om arbetsmiljöfrågor
  • utbilda och genomföra seminarier runt om i landet
  • ta fram enkla och användbara produkter och metoder.

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, det vill säga fack och arbetsgivare tillsammans.

Prevents vision
Framgångsrika företag med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.