Miljö och kvalitet

Ren miljö
Vi använder Svanen eller motsvarande miljömärkning för att det är viktigt ur tre perspektiv

  • Vi som dagligen hanterar rengöringsprodukter skall arbeta med skonsamma produkter
  • Ni som vistas i lokalerna vi städat skall ha en så bra arbetsmiljö som möjligt
  • Vår natur/miljö som vi alla lever i utsätts för så lite miljöpåverkan som möjligt

Vår miljöpolicy

  • Vi bedriver ett aktivt miljöarbete
  • Vi arbetar ständigt med att förbättra miljömedvetenheten hos vår personal
  • Vår verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning

Vi uppfyller våra kunders krav och förväntningar på säker och miljöanpassad service

Ren kvalitet
Vi ställer vi höga krav på oss själva. Därför kan du ställa höga krav på oss.

  • Kvalitetskontroll på plats hos dig enligt dina önskemål
  • Kontinuerliga interna utbildningar och uppföljningar
  • Kontinuerliga möten mellan dig och vår driftansvariga person

Det hjälper oss att identifiera och eliminera alla små problem – långt innan de blir stora problem.