Miljö och kvalitet

Ren miljö

Vi använder EU-blomman eller motsvarande miljömärkning då det är viktigt ur tre perspektiv

 • Vi som dagligen hanterar rengöringsprodukter skall arbeta med skonsamma produkter
 • Ni som vistas i lokalerna vi städar skall ha en så bra arbetsmiljö som möjligt
 • Vår natur och miljö som vi alla lever i ska utsättas för så lite miljöpåverkan som möjligt

Miljöpolicy

Poolarna Clean AB erbjuder tjänster som uppfyller kundens och samhällets miljökrav inklusive legala krav och som fortlöpande skall utvecklas för minskad energiförbrukning och miljöbelastning. Detta uppnår Poolarna Clean AB genom följande.

 • Kontinuerligt förbättra miljöarbetet med tydliga mål och en löpande uppföljning av uppnådda resultat och förebygga föroreningar.
 • Verka för att företagets leverantörer och samarbetspartners tillhandahåller miljöanpassade produkter och tjänster.
 • Alla medarbetare utbildas och motiveras för att utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
 • Kontinuerligt ta del av forskning och utveckling inom miljöområdet.

Kvalitetspolicy

Poolarna Clean vill med kvalificerade och utbildade medarbetare tillhandahålla bästa service och kvalitet samt fullgöra uppdraget från kunden till ett konkurrenskraftigt pris. Nedanstående är vår garanti för detta.

 • Kvalitetsansvar – att alltid sträva efter bästa kvalitet.
 • Kvalitet är relaterat till tid – tidrapportering på varje objekt – rationellt utnyttjad tid är kvalitet och skapar struktur hos Poolarna Cleans personal.
 • Kompetensutveckling, personalenkät, kvalitetsmedvetenhet och yrkesutbildning
 • Föranmälan inför kvalitetskontroll enligt avtal: underlag inför kvalitetskontroller som utförs av ansvarig arbetsledare tilldelas regelbundet våra lokalvårdare.
 • Kvalitetsprotokoll utfärdas av ansvarig arbetsledare (INSTA 800) efter kontrollen. Anmärkningar på kvaliteten skrivs in i protokollet för att tillsammans med ansvarig
  lokalvårdare bekräftas och åtgärdas omgående eller vid nästa besök. Protokollen arkiveras.
 • Kontinuerliga möten för uppföljning av kvaliteten mellan Poolarna Clean i Malmö AB och uppdragsgivaren bidrar till att kvalitetskravet uppfylls och förbättras hela tiden 
 • Protokollförda interna månadsmöten tillsammans med snabba ”stående möten” för berörda parter, hålls mellan Poolarna Cleans ledning och arbetsledare, för att säkerställa att kvalitetskraven hålls/följs och att inga avvikelser sker.
 • Kundenkäten är en viktig del för utvärdering av kvaliteten. Med denna kundenkät utvecklas och förbättras arbetet på Poolarna Clean i Malmö AB.
 • Inköp av ett samordningsprogram Carnero under våren 2017, med bland annat bättre möjlighet till kunduppföljning.
 • Under hösten 2017 kommer utbildning och upplägg för ISO certifieringar 9001 & 14001 att implementeras på Poolarna Clean.